Deutsch / Bosanski

" Uspjesi "

2019: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.569,78 FCI Bodova Kluba
3.,4.,6., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.569,78 FCI Bodova Zone
3.,4.,6., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

3. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.569,78 FCI Bodova Saveza BiH
7.,8.,20., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Saveza BiH

1. AS-Mladi Golub Kat.F FCI Zone

6. AS-Mladi Golub Kat.F FCI Saveza BiH

2019: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 1.638,45 FCI Bodova na Kratkim Stazama Kluba
1.,3.,5., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 1.638,45 FCI Bodova na Kratkim Stazama Zone
1.,3.,5., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Kratkim Stazama Zone

4. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 1.638,45 FCI Bodova na Kratkim Stazama Saveza BiH
8.,16.,46., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Kratkim Stazama Saveza BiH

1. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 1.537,22 FCI Bodova na Srednjim Stazama Kluba
1.,5.,7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 1.537,22 FCI Bodova na Srednjim Stazama Zone
1.,6.,12., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Srednjim Stazama Zone

2. Mjesto Ekipno sa 6 Plasmana i 601,57 FCI Bodova na Dugim Stazama Kluba
10.,13.,19., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Kluba

6. Mjesto Ekipno sa 6 Plasmana i 601,57 FCI Bodova na Dugim Stazama Zone
20.,30.,41., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Zone

2. Mjesto Ekipno sa 40 Plasmana i 4.666,55 FCI Bodova na Sve Pruge Kluba
3.,9.,13., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 40 Plasmana i 4.666,55 FCI Bodova na Sve Pruge Zone
4.,13.,17., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Zone

1. Mjesto Ekipno sa 30 Plasmana i 2.654,35 FCI Bodova na Allround Kluba
3.,6.,7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Allround Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 30 Plasmana i 2.654,35 FCI Bodova na Allround Zone
3.,6.,10., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Allround Zone

6. Mjesto Ekipno sa 30 Plasmana i 2.654,35FCI Bodova na Allround Saveza BiH
18.,25.,45., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Allround Saveza BiH

2018: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 19 Plasmana i 2.286,55 FCI Bodova Kluba
1.,3.,5., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 19 Plasmana i 2.286,55 FCI Bodova Zone
4.,14.,22., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

13. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 2.286,55 FCI Bodova Saveza BiH
18.,77.,111., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Saveza BiH


2018: Stari Golubovi

2. Mjesto Ekipno sa 21 Plasmana i 1.999,23 FCI Bodova na Kratkim Stazama Kluba
2.,6.,7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 21 Plasmana i 1.999,23 FCI Bodova na Kratkim Stazama Zone
8.,18.,19., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Kratkim Stazama Zone

1. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 2.475,50 FCI Bodova na Srednjim Stazama Kluba
1.,2.,3., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Kluba

2. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 2.475,50 FCI Bodova na Srednjim Stazama Zone
3.,7.,10., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Srednjim Stazama Zone

1. Mjesto Ekipno sa 9 Plasmana i 1.171,35 FCI Bodova na Dugim Stazama Kluba
1.,2.,3., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Kluba

2. Mjesto Ekipno sa 9 Plasmana i 1.171,35 FCI Bodova na Dugim Stazama Zone
4.,10.,17., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Zone

1. Mjesto Ekipno sa 35 Plasmana i 5.079,51 FCI Bodova na Sve Pruge Kluba
1.,2.,6., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Kluba

2. Mjesto Ekipno sa 35 Plasmana i 5.079,51 FCI Bodova na Sve Pruge Zone
1.,7.,17., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Zone

1. AS-Golub Kat.B FCI Srednjih Staza Zone

2. AS-Golub Kat.B FCI Srednjih Staza Saveza BiH

1. AS-Golub Kat.D FCI Allround Zone

1. AS-Golub Kat. Standard Zone

2017: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.944,757 FCI Bodova Kluba
1.,4.,5.,9., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 490,149 FCI Bodova Kluba
1.,2.,3.,5., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba FCI Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.944,757 FCI Bodova Zone
1.,4.,6.,11., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

1. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 490,149 FCI Bodova Zone
1.,2.,4.,6., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba FCI Zone

5. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.944,757 FCI Bodova Saveza BiH
19.,26.,46.,68., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Saveza BiH

3. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 490,149 FCI Bodova Saveza BiH
2.,7.,20.,28., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba FCI Saveza BiH


2017: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 23 Plasmana i 3.051,710 FCI Bodova na Kratkim Stazama Kluba
2.,3.,5.,6., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 23 Plasmana i 3.051,710 FCI Bodova na Kratkim Stazama Zone
9.,11.,16.,17., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Kratkim Stazama Zone

17. Mjesto Ekipno sa 23 Plasmana i 3.051,710 FCI Bodova na Kratkim Stazama Saveza BiH
72.,99.,126., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Kratkim Stazama Saveza BiH

1. Mjesto Ekipno sa 16 Plasmana i 1.516,657 FCI Bodova na Srednjim Stazama Kluba
1.,5.,6.,10., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 16 Plasmana i 1.516,657 FCI Bodova na Srednjim Stazama Zone
4.,18.,19.,27., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Srednjim Stazama Zone

11. Mjesto Ekipno sa 16 Plasmana i 1.516,657 FCI Bodova na Srednjim Stazama Saveza BiH
27.,81.,82.,112., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Srednjim Stazama Saveza BiH

2. Mjesto Ekipno sa 8 Plasmana i 1.185,161 FCI Bodova na Dugim Stazama Kluba
1.,4.,7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Kluba

8. Mjesto Ekipno sa 8 Plasmana i 1.185,161 FCI Bodova na Dugim Stazama Zone
6.,22.,54., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Zone

16. Mjesto Ekipno sa 8 Plasmana i 1.185,161 FCI Bodova na Dugim Stazama Saveza BiH
19.,67.,149., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Saveza BiH

1. Mjesto Ekipno sa 40 Plasmana i 5.125,344 FCI Bodova na Sve Staze Kluba
2.,4.,6., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Kluba

2. Mjesto Ekipno sa 40 Plasmana i 5.125,344 FCI Bodova na Sve Staze Zone
7.,10.,14., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Zone

6. Mjesto Ekipno sa 40 Plasmana i 5.125,344 FCI Bodova na Sve Staze Saveza BiH
22.,27.,49., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Saveza BiH

1. Mjesto Ekipno sa 30 Plasmana i 2.987,220 FCI Bodova na Allround Kluba
1.,2.,7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Allround Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 30 Plasmana i 2.987,220 FCI Bodova na Allround Zone
2.,4.,10., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Allround Zone

4. Mjesto Ekipno sa 30 Plasmana i 2.987,220 FCI Bodova na Allround Saveza BiH
9.,21.,45., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Allround Saveza BiH

1. AS-Golub Dvogodisnjak Kat. D Allround FCI Zone

2. AS-Golub Dvogodisnjak Kat. D Allround FCI Saveza BiH

3. AS-Golub Dvogodisnjak Kat. Standard sa 4.400 KM Saveza BiH

2016: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 18 Plasmana i 3.025,109 FCI Bodova Kluba
2.,3.,5., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 18 Plasmana i 3.025,109 FCI Bodova Zone
9.,10.,11.,15., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

20. Mjesto Ekipno sa 18 Plasmana i 3.025,109 FCI Bodova Saveza BiH
99.,121.,134., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Saveza BiH


2016: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 22 Plasmana i 2.264,767 FCI Bodova na Kratkim Stazama Kluba
1.,2.,3.,4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 22 Plasmana i 2.264,767 FCI Bodova na Kratkim Stazama Zone
18.,19.,29.,30., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Zone

15. Mjesto Ekipno sa 22 Plasmana i 2.264,767 FCI Bodova na Kratkim Stazama Saveza BiH
80.,89.,138., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Saveza BiH

7. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 2.334,900 FCI Bodova 20% na Kratkim Stazama Saveza BiH
39.,75.,84., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama 20% Saveza BiH

1. Mjesto Ekipno sa 17 Plasmana i 2.293,500 FCI Bodova na Srednjim Stazama Kluba
2.,4.,6.,7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Kluba

4. Mjesto Ekipno sa 17 Plasmana i 2.293,500 FCI Bodova na Srednjim Stazama Zone
6.,14.,31.,50., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Zone

10. Mjesto Ekipno sa 17 Plasmana i 2.293,500 FCI Bodova na Srednjim Stazama Saveza BiH
12.,27.,83., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Saveza BiH

1. Mjesto Ekipno sa 5 Plasmana i 935,000 FCI Bodova na Dugim Stazama Kluba
1.,2.,3.,4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 5 Plasmana i 935,000 FCI Bodova na Dugim Stazama Zone
6.,16.,18.,21., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Zone

1. Mjesto Ekipno sa 39 Plasmana i 5.320,594 FCI Bodova na Sve Staze Kluba
1.,2.,3.,4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Kluba

2. Mjesto Ekipno sa 39 Plasmana i 5.320,594 FCI Bodova na Sve Staze Zone
4.,11.,13.,15., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Zone

1.,2.,3.,4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Allround Kluba

4.,8.,10.,13., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Allround Zone

17.,33.,35.,44., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Allround Saveza BiH

2015: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 3.321,178 FCI Bodova Kluba
3.,5.,6.,7., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

2. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 3.321,178 FCI Bodova Zone
7.,14.,16.,17., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

10. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 3.321,178 FCI Bodova Saveza BiH
50.,99.,109.,121., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Saveza BiH

3. pojedinačno najboljeg Mladog Goluba po FCI 20% Saveza BiH

2015: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 3.426,170 FCI Bodova na Kratkim Stazama Kluba
1.,2.,3.,4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 3.426,170 FCI Bodova na Kratkim Stazama Zone
2.,3.,4.,7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Kratkim Stazama Zone

2. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 3.426,170 FCI Bodova na Kratkim Stazama Saveza BiH
11.,16.,20.,36., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Kratkim Stazama Saveza BiH

1. Mjesto Ekipno sa 11 Plasmana i 2.484,570 FCI Bodova na Srednjim Stazama Kluba
3.,4.,6.,7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Kluba

2. Mjesto Ekipno sa 11 Plasmana i 2.484,570 FCI Bodova na Srednjim Stazama Zone
6.,13.,16.,19., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Srednjim Stazama Zone

14. Mjesto Ekipno sa 11 Plasmana i 2.484,570 FCI Bodova na Srednjim Stazama Saveza BiH
59.,137.,157., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Srednjim Stazama Saveza BiH

1. Mjesto Ekipno sa 29 Plasmana i 3.277,010 FCI Bodova na Sve Staze Kluba
1.,3.,6.,7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Sve Staze Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 29 Plasmana i 3.277,010 FCI Bodova na Sve Staze Zone
2.,6.,12.,13., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Sve Staze Zone

10. Mjesto Ekipno sa 29 Plasmana i 3.277,010 FCI Bodova na Sve Staze Saveza BiH
16.,60.,118.,121., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Sve Staze Saveza BiH

1. pojedinačno najboljeg Starog Goluba Allround Kluba

1. pojedinačno najboljeg Starog Goluba Allround Zone

8. pojedinačno najboljeg Starog Goluba Allround Saveza BiH

2014: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 21 Plasmana i 2.207,987 FCI Bodova Kluba
1.,2.,3.,5., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 21 Plasmana i 2.207,987 FCI Bodova Zone
2.,7.,8.,12., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

8. Mjesto Ekipno sa 21 Plasmana i 2.207,987 FCI Bodova Juzne Grupacije
9.,43.,50.,61., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Juzne Grupacije


2014: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 22 Plasmana i 2.160,333 FCI Bodova na Kratkim Stazama Kluba
1.,2.,3.,4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

2. Mjesto Ekipno sa 22 Plasmana i 2.160,333 FCI Bodova na Kratkim Stazama Zone
1.,4.,5.,8., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Kratkim Stazama Zone

7. Mjesto Ekipno sa 22 Plasmana i 2.160,333 FCI Bodova na Kratkim Stazama Juzne Grupacije
12.,28.,32.,93., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Kratkim Stazama Juzne Grupacije

2013: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 2.430,375 FCI-Bodova Kluba
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 2.430,375 FCI-Bodova Zone
1., 2., 14., 15., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

9. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 2.430,375 FCI-Bodova Juzne Grupacije
13., 21., 91., 95., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Juzne Grupacije


2013: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 1.834,150 FCI-Bodova na Kratkim Stazama Kluba
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 18 Plasmana i 1.512,450 FCI-Bodova na Srednjim Stazama Kluba
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 40 Plasmana i 4.184,434 FCI-Bodova Allround Kluba
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Starog Golub Allround Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 1.834,150 FCI-Bodova na Kratkim Stazama Zone
1., 2., 3., 5., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Zone

1. Mjesto Ekipno sa 18 Plasmana i 1.512,450 FCI-Bodova na Srednjim Stazama Zone
1., 2., 6., 11., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Zone

1. Mjesto Ekipno sa 40 Plasmana i 4.184,434 FCI-Bodova Allround Zone
1., 2., 3., 7., ... pojedinačno najboljeg Starog Golub Allround Zone

1. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 1.834,150 FCI-Bodova na Kratkim Stazama Juzne Grupacije
3., 5., 6., 12., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Juzne Grupacije

3. Mjesto Ekipno sa 18 Plasmana i 1.512,450 FCI-Bodova na Srednjim Stazama Juzne Grupacije
1., 4., 8., 31., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Juzne Grupacije

2012: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 18 Plasmana i 2.305,152 FCI-Bodova Kluba
2., 3., 5., 7., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

6. Mjesto Ekipno sa 18 Plasmana i 2.305,152 FCI-Bodova Zone
18., 22., 43., 63., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

11. Mjesto Ekipno sa 18 Plasmana i 2.305,152 FCI-Bodova Juzne Grupacije
28., 33., 97., 158., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Juzne Grupacije


2012: Stari Golubovi

2. Mjesto Ekipno sa 21 Plasmana i 2.083,940 FCI-Bodova na Kratkim Stazama Kluba
2., 5., 6., 7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 16 Plasmana i 2.357,746 FCI-Bodova na Srednjim Stazama Kluba
1., 3., 5., 7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 33 Plasmana i 4.544,730 FCI-Bodova Allround Kluba
2., 3., 5., 6., ... pojedinačno najboljeg Starog Golub Allround Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 21 Plasmana i 2.083,940 FCI-Bodova na Kratkim Stazama Zone
7., 11., 13., 15., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Zone

4. Mjesto Ekipno sa 16 Plasmana i 2.357,746 FCI-Bodova na Srednjim Stazama Zone
12., 18., 25., 41., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Zone

2. Mjesto Ekipno sa 33 Plasmana i 4.544,730 FCI-Bodova Allround Zone
10., 13., 15., 18., ... pojedinačno najboljeg Starog Golub Allround Zone

9. Mjesto Ekipno sa 21 Plasmana i 2.083,940 FCI-Bodova na Kratkim Stazama Juzne Grupacije
51., 66., 74., 81., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Juzne Grupacije

10. Mjesto Ekipno sa 16 Plasmana i 2.357,746 FCI-Bodova na Srednjim Stazama Juzne Grupacije
41., 64., 82., 99., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Juzne Grupacije

2011: Mladi Golubovi

2. Mjesto Ekipno sa 17 Plasmana i 1.384,051 FCI-Bodova Kluba
3., 4., 6., 8., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

3. Mjesto Ekipno sa 17 Plasmana i 1.384,051 FCI-Bodova Zone
6., 14., 24., 28., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

11. Mjesto Ekipno sa 17 Plasmana i 1.384,051 FCI-Bodova Juzne Grupacije
15., 48., 83., 97., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Juzne Grupacije


2011: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 2.941,904 FCI-Bodova na Kratkim Stazama Kluba
1., 3., 5., 7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 16 Plasmana i 1.593,820 FCI-Bodova na Srednjim Stazama Kluba
1., 3., 4., 5., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 2.941,904 FCI-Bodova na Kratkim Stazama Zone
1., 3., 5., 7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Zone

3. Mjesto Ekipno sa 16 Plasmana i 1.593,820 FCI-Bodova na Srednjim Stazama Zone
7., 12., 14., 17., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Zone

2. Mjesto Ekipno sa 25 Plasmana i 2.941,904 FCI-Bodova na Kratkim Stazama Juzne Grupacije
1., 7., 13., 16., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Juzne Grupacije

3. Mjesto Ekipno sa 16 Plasmana i 1.593,820 FCI-Bodova na Srednjim Stazama Juzne Grupacije
7., 12., 14., 21., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Srednjim Stazama Juzne Grupacije

2010: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.603,144 AS-Bodova Kluba
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.603,144 AS-Bodova Zone
1., 2., 5., 7., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.603,144 AS-Bodova Juzne Grupacije
2., 4., 8., 13., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Juzne Grupacije


2010: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 24 Plasmana i 1.658,173 AS-Bodova na Kratkim Stazama Kluba
1., 3., 4., 5., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 8 Plasmana i 639,291 AS-Bodova na Dugim Stazama Kluba
1., 2., 3., 7., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 34 Plasmana i 2.291,000 AS-Bodova Allround Kluba
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Starog Golub Allround Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 24 Plasmana i 1.658,173 AS-Bodova na Kratkim Stazama Zone
1., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Zone

2. Mjesto Ekipno sa 8 Plasmana i 639,291 AS-Bodova na Dugim Stazama Zone
2., 3., 17., 30., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Zone

1. Mjesto Ekipno sa 34 Plasmana i 2.291,000 AS-Bodova Allround Zone
1., 2., 4., 5., ... pojedinačno najboljeg Starog Golub Allround Zone

2. Mjesto Ekipno sa 24 Plasmana i 1.658,173 AS-Bodova na Kratkim Stazama Juzne Grupacije
1., 17., 19., 23., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Juzne Grupacije

2. Mjesto Ekipno sa 8 Plasmana i 639,291 AS-Bodova na Dugim Stazama Juzne Grupacije
2., 3., 17., 30., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Dugim Stazama Juzne Grupacije

2009: Mladi Golubovi

4. Mjesto Ekipno sa 14 Plasmana i 650,790 AS-Bodova Kluba
12., 16., 24., 28., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

14. Mjesto Ekipno sa 14 Plasmana i 650,790 AS-Bodova Zone
57., 71., 106., 115., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

47. Mjesto Ekipno sa 14 Plasmana i 650,790 AS-Bodova Saveza BiH
225., 273., 375., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Saveza BiH


2009: Stari Golubovi

Nisu učestovali na letovima Starih Golubova !!!

2008: Mladi Golubovi

3. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 1.219,572 AS-Bodova Kluba
3., 4., 5., 6., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

4. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 1.219,572 AS-Bodova Zone
19., 23., 24., 25., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

18. Mjesto Ekipno sa 15 Plasmana i 1.219,572 AS-Bodova Saveza BiH
76., 83., 84., 88., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Saveza BiH


2008: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.717,429 AS-Bodova na Kratkim Stazama Kluba
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 27 Plasmana i 1.953,157 AS-Bodova Allround Kluba
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Allround Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.717,429 AS-Bodova na Kratkim Stazama Zone
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Zone

2. Mjesto Ekipno sa 27 Plasmana i 1.953,157 AS-Bodova Allround Zone
1., 8., 13., 15., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba Allround Zone

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.717,429 AS-Bodova na Kratkim Stazama Saveza BiH
1., 7., 14., 15., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Saveza BiH

2007: Mladi Golubovi

2. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 933,123 AS-Bodova Kluba
7., 9., 11., 12., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

4. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 933,123 AS-Bodova Zone
15., 18., 23., 24., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

9. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 933,123 AS-Bodova Saveza BiH
61., 77., 92., 96., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Saveza BiH


2007: Stari Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 22 Plasmana i 1.334,260 AS-Bodova na Kratkim Stazama Kluba
1., 2., 3., 4., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 22 Plasmana i 1.334,260 AS-Bodova na Kratkim Stazama Zone
5., 6., 8., 10., ... pojedinačno najboljeg Starog Goluba na Kratkim Stazama Zone

2006: Mladi Golubovi

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.372,348 AS-Bodova Kluba
1., 2., 3., 6., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Kluba

1. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.372,348 AS-Bodova Zone
1., 4., 7., 16., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Zone

3. Mjesto Ekipno sa 20 Plasmana i 1.372,348 AS-Bodova Saveza BiH
1., 7., 12., 39., ... pojedinačno najboljeg Mladog Goluba Saveza BiH


Kamp "Derby Brod" (Hrvatska): BiH 06-003479 osvaja 2., 13. i 49. MjestoThis website is optimized for Mozilla Firefox 1024 x 768 - © 2022: Selvedin Lugonja - Design